Projects

Miasto Kreatywne, Zamienie

Design team
Tomasz Konior
Andrzej Witkowski
Aleksander Nowacki
Ewa Nowacka
Anna Jabłońska-Lisińska
Dominik Koroś
Marcin Piotrowski
Description