Projects

The Historical Heritage Centre,Gdańsk

Location
Gdańsk, Rakowy Market Square
Competition
2012
Author
Tomasz KoniorTomasz Konior, Dominik Koroś, Michał Lipiec, Marcin Piotrowski, Rafał Stachowicz, Henryk Struski, Mariusz Wronowski
Design team
Andrzej Witkowski, Dominik Koroś, Michał Lipiec, Marcin Piotrowski, Mariusz Wronowski, Henryk Struski, Rafał Stachowicz
Usable
2 484Wyróżnienie równorzędne w konkursie m2
Rewards
Wyróżnienie równorzędne w konkursieAn honour prize in the competition
Opis