Projects

Miasto Kreatywne, Zamienie

Author
Tomasz Konior
Design team
Aleksander Nowacki, Ewa Nowacka, Anna Jabłońska-Lisińska, Dominik Koroś, Marcin Piotrowski
Opis