Projects

Zespół Sakralny, Kraków

Project
2003—2005
Realization
2005—2008
Authors
Autorstwo koncepcji: Andrzej Krzysztof Barysz, Tomasz Konior Autorstwo dokumentacji projektowej: Andrzej Krzysztof Barysz, Tomasz Konior, Barysz Konior Architekci sp.p., Kontynuacja prac projektowych i nadzór autorski nad realizacją: Tomasz Konior, Konior Studio
Cooperation
Andrzej Witkowski, Małgorzata Strańska-Stanek, Maciej Strączek, Aleksander Nowacki, Piotr Zowada
Area
4 200 m2